top of page

Angrerettskjema

Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

 

Mottaker: 
Skimore AS, Tryvannsveien 64, 0790 Oslo. 
Skjema sendes elektronisk til support@skimore.no

 

Fyll ut og send inn dette skjemaet dersom du ønsker å gå ifra avtalen.

 

Er keycard og eller tjeneste benyttet, vil du bli fakturert for bruk ihht gjeldende prisliste.

 

Vi viser forøvrig til våre gjeldende regler om Angrerett under våre generelle vilkår kap 10:

10. Angrerett:

10.1 Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra Medlemsavtalen innen 14 dager etter at Skimore har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20.

 

10.2 Dersom Medlemmet bruker angreretten etter å ha bedt om oppstart av tjenesten, skal han ha ansvar for de rimelige kostnader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten, jf. angrerettloven § 26. Dette innebærer at dersom Medlemmet ønsker å få tilsendt og benytte seg av heiskortet før utløpet av angrefristen, vil han måtte betale for bruk i henhold til gjeldende prisliste.

 

10.3 Ved kjøp av heiskort og andre varer i fysisk butikk har ikke Medlemmet noen angrerett, jf. Angrerettloven

§1. Dette gjelder også der Medlemsavtalen er inngått i fysisk butikk hos en av Skimore’s anlegg.

Angrerettsskjema:

Angrerett: Jeg/vi ønsker å gå i fra avtalen om kjøp av:

Takk for innsendingen din!

BACK_TO_TOP.png
bottom of page